نگاه آرمانی | برندینگ، مارکتینگ و بازاریابی خدمات درمانی

بازاریابی خدمات درمانی و نقش آموزش کارمندان (صنعت آزمایشگاه)

بازاریابی خدمات درمانی و نقش آموزش کارمندان

بازاریابی خدمات درمانی و نقش آموزش کارمندان و قانون سوم : قانون تمرکز

هر چیزی که ذهن خود را به آن مشغول سازید در زندگی واقعیت پیدا می کند. هر چیزی که روی آن تمرکز کنید و مرتبا به آن فکر کنید در زندگی واقعی شکل میگیرد و گسترش پیدا می کند. بنابراین باید فکر خود را بر چیزهایی متمرکز کنید که در زندگی واقعا طالب آن هستید.

در مقاله های پیشین به بررسی علل اصلی عدم موفقیت تبلیغات در بازاریابی خدمات درمانی و صنایع پیرامونی پرداختیم، که یکی از مهمترین این عوامل را در حوزه آموزش کارکنان دانستیم و در این مقاله به تفصیل به آن می پردازیم..

تمامی شرکتها و موسسات دنیا که در عرصه تولید، تجارت و خدمات به موفقیتهای چشمگیری دست پیدا کرده اند همواره در ارتقای مهارت و دانش کارکنان خود اهتمام ورزیده اند . مجموعه هایی که میلیونها و شاید میلیاردها تومان خرج سرمایه گذاری کرده اند ولی کارشناسان بازاریابی، فروشندگان و رابطین با مشتریان آنها هیچ گونه آموزشی ندیده اند و چه بسا بازاریابی و فنون ارتباط موثر با مشتری، را اصلا علم و فن یا هنر نمی دانند بلکه به صورت کاملا سنتی عمل می کنند، غافل از  اینکه  بیشترین آسیبها را از همین رهگذر می بینند.

در واقع این کار  شبیه به این است که یک ماشین تریلی گران قیمت را به دست کسی بسپارید که گواهی نامه رانندگی ندارد و به زودی هم ماشین و هم خودش را نابود خواهد کرد .

بازاریابی خدمات درمانی و نقش آموزش کارمندان

مجموعه هایی را می شناسم که بعد از سال ها فعالیت برای اولین بار تصمیم گرفته اند کارکنان خود را آموزش دهند . کارکنان چنین شرکتهایی از محل عدم آگاهی از دانش روز بازاریابی ، فروش و روانشناسی فروش و عدم موفقیت بیشتر در فروش و جذب مشتری، دهها وگاهی صدها میلیون تومان  فقط فرصت کسب درآمد را از دست می دهند و با ادامه این روند ، روزی می رسد که شاهد فروپاشی شرکتهایشان باشند . شرکتهای هوشمند 3 درصد از سودشان را  صرف ارتقای دانش ، مهارت و شایستگی حرفه ای کارکنانشان می کنند .یادمان باشد که سطل دانش سوراخ است ، حتی کسانی که بالاترین دانش را داشته باشند بدون بازآموزی و یادگیری مستمر در آینده نزدیک به یک بی سواد مطلق تبدیل خواهند شد .

در بازاریابی خدمات درمانی اگر از راه آموزش کارکنان فقط و فقط 20 درصد توان فروش آنها بالا برود سود آن چقدر خواهد شد؟ و بالعکس ضرر آن چقدر خواهد شد؟

در نتیجه کارکنان آموزش دیده نسبت به کارکنان آموزش ندیده به تغییرات سازمانی و همچنین تغییرات جامعه آگاهانه تر واکنش نشان می دهند و از آن جا که حیات و ادامه زندگی سازمان تا حدود زیادی به دانش و مهارت کارکنان آن بستگی دارد ، افراد ماهرتر و آموزش دیده تر نقش مؤثرتری در کارآمدی و بهره وری سازمانی خواهند داشت . از طرف دیگر آموزش با افزایش میزان اطلاعات ، دانش ، مهارت ها و قابلیت های کارکنان ، آنان را برای ایفای وظایف و قبول مسئولیت های جدیدتر ، آماده تر و مجهزتر می کند.

به طور کلی سازمانی که به رشد کمی و کیفی دانش و مهارت کارکنان خود می اندیشد و پیوسته فعالیت های آموزش در آن در جریان است افراد به طور مستمر توانایی های خود را افزایش  می دهند و چگونه آموختن و به کار بستن را می آموزند . در چنین سازمانی ، ابتکار ، ابداع ، ارتقای آگاهی و دانش افزایی به نوعی رفتار همگانی مبدل می شود و توفیق در تحقق اهداف سازمانی امری قطعی است و هرگز سازمان دچار جمود فکری نخواهد شد.

بسیاری از صاحبنظران درباره اهمیت و نقش آموزش در جامعه و همچنین در بازاریابی خدمات درمانی اظهار نظر  کرده اند به عنوان نمونه:
ـ پیتر دراکر* عقیده دارد که علی رغم هزینه های سنگین تربیت نیروی کار ، آموزش همراه با اِعمال صحیح مدیریت در مدتی کوتاه هر کشور عقب مانده ای را در زمره کشورهای پیشرفته و برخوردار از بهره وری بالا قرار می دهد.

بازاریابی خدمات درمانی و نقش آموزش کارمندان

ارتباط تواناسازی کارکنان و آموزش:

یکی از مشکلات اساسی شرکت ها و مجموعه های خدمات درمانی در بازاریابی خدمات درمانی، کمبود کارکنان ورزیده و دارای مهارت است. دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در آماده سازی افراد برای ورود به مجموعه ها نقش زیادی ندارند. فارغ التحصیلان دانشگاهی با مجموعه ای از اطلاعات علمی هنوز قابلیت های لازم را برای فعالیت در دستگاههای اجرایی ندارند.

بنابراین آموزش کارکنان و توانمندسازی و افزایش مهارتهای شغلی آنها برای فعالیتهایی که مورد نظر است، شاید یکی از مهمترین راهکارهایی است که برای توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان مورد نظر است. تدوین برنامه های آموزشی برای کارکنان و اجرای دوره های کوتاه مدت و بلند مدت که قابلیت های فکری و تخصصی کارکنان را افزایش دهد از عواملی است که نقش بسیار مهمی برای توانا سازی کارکنان دارد.

آموزش خوب ، نارضایتی شغلی و دوباره کاری را به مقدار زیاد کاهش داده و کارکنان و مخصوصا نیروهای بازاریابی خدمات درمانی را یاری می دهد که با تمام ظرفیت خود کار کنند . یک چنین هدف های مهمی تحقق نمی یابند مگر آنکه تمام سلسله مراتب سازمان (از مدیر اجرایی تا کارکنان ) به اهمیت آموزش آگاه باشند .

بنابراین می توان نتیجه گرفت که : یکی از عواملی که تاثیر زیادی بر بهره وری داشته و می تواند در بهبود آن نقش مهمی را ایفا کند آموزش نیروی انسانی است . تکنیک های نو و طرح های جدید بهبود بهره وری نمی تواند بدون نیروی انسانی آموزش دیده در تمام سطوح سازمان به طور مؤثر ایجاد و یا به کار گرفته شود .

اهداف آموزش کارکنان:

اهداف آموزش مشخص می کند انواع ، سطوح مهارت ها ، توانایی ها ، دانش و نگرش شرکت کنندگانی که برنامه کامل آموزش آنها را در بر می گیرد و هدف های مهم آموزش  در بازاریابی خدمات درمانی عبارتند از :

– هماهنگی با تغییرات و پیشرفت های علمی و تکنولوژی در جهان

– هماهنگی با نیازهای جدید جامعه و ارباب رجوع

–  کسب مهارت های ادارکی ، فنی و روابط انسانی

–  کسب نگرش درست و آمادگی برای ایجاد تغییر در سازمان

– اثر بخشی و کارآیی نیروی انسانی

– آموزش اعتماد به نفس و دستاوردهای فردی را ارتقاء میدهد

– با افزایش مهارتها افراد را به سوی دستیابی به اهداف شخصیشان سوق میدهد

– مسیر رشد آتی افراد را فراهم میکند

– حس یادگیری را ارتقاء میدهد

– ترس از قبول وظایف جدید را کاهش میدهد

– پیوستگی را در گروه به وجود میآورد

– سازمان را به محل بهتری برای کار و زندگی تبدیل میکند

-روحیه نیروی کار را بهتر میکند

– به افراد کمک میکند تا خود را با اهداف سازمان همسو کند

– اعتبار صراحت و اعتماد را در سازمان رواج می دهد

– به توسعه سازمانی کمک میکند

– به ارتقاء سازمان از درون کمک میکند

– به کاهش هزینه ها در بسیاری از زمینه ها مانند تولید، امور اداری و پرسنلی و… کمک میکند.

لطفا” کارکنان خود را آموزش دهید:

فراموش نکنید کارکنان شما و چگونگی برخورد آن‌ها با مشتری، خود تبلیغ بسیار مهمی است. هر حرکت و جمله  آن‌ها برای مشتریان موجود و آینده یک تبلیغ محسوب می‌شود.

شما می‌توانید بهترین تبلیغات را برای مجموعه خود انجام دهید اما یک برخورد اشتباه از طرف منشی شما که به تلفن پاسخ می‌دهد، می‌تواند تمامی میلیون‌ها تومان پولی را که برای معرفی شرکت خرج کرده‌اید، به باد دهد. در نتیجه تمام کارکنان شما که با مشتری در تماس هستند می بایست دوره های مقدماتی و پیشرفته فنون مذاکره، فن بیان، اصول مشتری مداری،CRM ، روشهای نوین بازاریابی و فروش، مهارت های مدیریت فردی و گروهی، و دوره هایی از این دست را طی کنند تا به ابزارهای ارتباطی نوین در مواجهه با مشتریان مسلح گردند.

کلام آخر

میدان نبرد مدیران ، میدان کسب و کار آنان است ، مدیران شرکت ها هرچقدر نسبت به حفظ سرمایه هایشان حساس باشند به همان نسبت باید در امر آموزش کارکنان شان سرمایه گذاری کنند

دکتر مهدی صنم پور، متخصص مارکتینگ و برندینگ

مطالب پیشنهادی

نگاه آرمانی
انتشار در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر مطالب :

منوی دسته بندی های خود را در تنظیمات قالب -> هدر -> منو -> منو موبایل (دسته ها) تنظیم کنید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.