سلامت الکترونیک - نگاه آرمانی | برندینگ، مارکتینگ و بازاریابی خدمات درمانی

کلینیک مجازی و درمان از راه دور

کلینیک-مجازی

مقدمه اگر چندسال پیش به کسی گفته می شد با یک کارت الکترونیکی می شود حجم سنگینی پول نقد جا به جا کرد و یا به اعتبار آن خرید نمود و یا با یک تلفن می شود قبوض خدمات عمومی را پرداخت و از این دست سخن ها بی شک شنونده سخن گوینده را غیر … ادامه