مقالات علمی تخصصی

آوریل 21, 2020
موفقیت در زندگی

۳۱ راز موفقیت در زندگی

۳۱ راز موفقیت در زندگی راز اول موفقیت در زندگی از کارهایی که ناچاری انجام دهی لذت ببـــر. نق زدن تنها تو را خسته تر می […]
آوریل 21, 2020
کوچینگ-فردی

کوچینگ فردی و کوچینگ کسب و کار – رپورتاژ

بهبود فردی چیست؟ بهبود فردی یک اتفاق و یا یک صفت ذاتی درونی نیست. بلکه مهارتی است کهشما برای ایجاد آن در خود باید فقط یک […]
آوریل 21, 2020
نگاه آرمانی بازاریابی و برندینگ خدمات درمانی

متخصص داخلی و آزمایشگاه- شماره 1

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بخواهید از پزشکی وقت بگیرید اما مطمئن نباشید دکتری راکه انتخاب کرده‌اید می‌تواند بیماری‌تان را درمان کند یا […]