نگاه آرمانی | برندینگ، مارکتینگ و بازاریابی خدمات درمانی

تبلیغات برای خدمات درمانی

بازاریابی خدمات درمانی و نقش تبلیغات – صنعت آزمایشگاه

بازاریابی خدمات درمانی و نقش تبلیغات و قانون پنجم، قانون ارزش هانحوه عملکرد شما همیشه با زیر بنایی ترین ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است آنچه براستی ارزش هایی را که واقعا به آن اعتقاد دارید بیان می کند ادعاهای شما نیست بلکه گفته ها ، اعمال و انتخاب های شما به ویژه در هنگام ناراحتی و شرایط سخت رقابت  است.

بازاریابی خدمات درمانی و نقش تبلیغات – هدفگذاري‌ برنامه‌هاي‌ تبليغاتي‌در بازاریابی خدمات درمانی: 

رمز موفقيت‌ در فعاليت‌هاي‌ تبليغاتي‌ بستگي‌ به‌ درك‌ و اجراي‌ آن‌ در محيط‌هاي‌ مختلف‌ متناسب‌ با ويژگي‌ها – خصوصيات‌ مخاطبان‌ و شرايط‌ اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي‌ و رقابتي‌ حاكم‌ بر جامعه‌ دارد و در عين‌ حال‌ براي‌ انجام‌ تبليغات‌ مؤ‌ثر و اثربخش‌ در هر جامعه‌ و آگاهي‌ از شيوه‌هاي‌ متناسب، بايد مطالعات‌ و تحقيقات‌ لازم‌ صورت‌ گيرد و از نتايج‌ اين‌ مطالعات‌ در تدوين‌ و اجراي‌ برنامه‌هاي‌ تبليغاتي‌ بهره‌ گرفته‌ شود.

فرآيند طراحي‌ برنامه‌هاي‌ مؤ‌ثر تبليغات‌ ‌در طراحي‌ برنامه‌ تبليغات ، مديران‌ بازاريابي‌ خدمات درمانی اغلب‌ كارشان‌ را با شناسايي‌ بازار، هدف‌ و انگيزه‌هاي‌ خريدار شروع‌ كنند. سپس‌ آنان‌ پنج‌ تصميم‌ اساسي‌ معروف‌ به 5M معروف‌ را به‌ شرح‌ زير اتخاذ مي‌كنند:

1-  اهداف‌ تبليغات‌ چيست؟(Mission)

2- چقدر هزينه‌ صرف‌ مي‌شود؟(Money)

3-  چه‌ پيامي‌ بايد ارسال‌ شود؟(Message)

4-  چه‌ رسانه‌اي‌ بايد مورد استفاده‌ قرار گيرد؟(Media)

5- نتايج‌ چگونه‌ ارزيابي‌ مي‌شوند؟(Measurement)

بازاریابی خدمات درمانی و نقش تبلیغات

نحوه‌ تعيين‌ اهداف‌ تبليغات:

‌قدم‌ اول‌ در تهيه‌ برنامه‌ تبليغاتي، تعيين‌ اهداف‌ تبليغات‌ است. اين‌ گونه‌ تصميمات، غالباً‌ تحت‌ تاًثير تصميم قبلي‌ درباره‌ بازار هدف، تعيين‌ جايگاه‌ در بازار و تركيب‌ عناصر بازاريابي‌ قرار مي‌گيرند. خط‌ مشي‌ تعيين‌ جايگاه‌ در بازار و تركيب‌ عناصر بازاريابي، تعيين‌ كننده وظيفه‌اي‌ است‌ كه‌ اجراي‌ آن‌ در كل‌ برنامه‌ بازاريابي‌ برعهده‌ تبليغات‌ خواهد بود.
‌همانطور که در مقاله شماره 4 اشاره شد، اهداف‌ تبليغاتي‌ را مي‌توان‌ براساس‌ هدف‌ از تبليغات‌ دسته‌ بندي‌ كرد. هدف‌ از انجام‌ تبليغات‌ ممكن‌ اطلاع‌ دادن، متقاعد كردن‌ يا يادآوري‌ كردن‌ باشد.

اهدف‌ تبليغات‌

‌هدف‌ تبليغات‌ از نقطه‌ نظر تجاري، متقاعد ساختن‌ مشتري‌ به‌ خريد كالا یا خدماتی‌ است‌ كه‌ از طرف‌ تبليغ‌ كننده‌ عرضه‌ گرديده‌ و قادر ساختن‌ او در تصميم‌ به‌ خريد كالاها و خدمات‌ بخصوصي‌ است‌ كه‌ آرزوي‌ آن‌ را دارد. علاوه‌ بر آن‌ تبليغات‌ با بوجود آوردن‌ فرصت‌ براي‌ مصرف‌ كنندگان‌ به‌ آنها اختيار بيشتري‌ در انتخاب‌ مي‌دهد. فرهنگ‌ (وبستر) قصد تبليغ‌ را عاملي‌ كه‌ مستقيم‌ و غير مستقيم‌ كمك‌ به‌ فروش‌ كالا مي‌كند عنوان‌ كرده‌ است.

‌مهمترين‌ نقش‌ تبليغات‌ آگاه‌ سازي‌ در زمينه‌هاي‌ مختلف‌ است، مخصوصاً‌ در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ تبليغ مي‌تواند مردم‌ را در آگاهي‌ به‌ منافعي‌ كه‌ از كاربرد مهارتها و معلومات‌ فني، علوم‌ و پيشرفت‌هاي‌ بشر در انجام‌ هدف‌هاي‌ مختلف‌ حاصل‌ مي‌شود كمك‌ كند. همچنين‌ تبليغات‌ مي‌تواند كمك‌ مؤ‌ثري‌ در سرعت‌ بخشيدن‌ به‌ توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي‌ و آگاهي‌ ملل‌ در اين‌ موارد باشد.

وظيفه‌ تبليغات

‌تبليغات‌ در بدو شروع‌ مراحلي‌ را پشت‌ سر مي‌گذارد و گام‌ به‌ گام‌ بايستي‌ وظايف‌ خود را به‌ نحو احسن‌ انجام‌ تا به‌ مرحله‌ بعدي‌ برسد.

‌تقسیم بندی وظيفه‌ تبليغات‌ در بازاریابی خدمات درمانی:

1- مرحله‌ تحقيق:

‌الف) تحقيق‌ در باره‌ مصرف‌ كننده‌

‌ب) تحقيق‌ در مورد كالاها و خدمات

‌ج) تحقيق‌ در مورد بازار


2- طرح‌ نقشه:

‌الف) شناسايي‌ اهداف‌ اصلي‌

‌ب) موارد اختصاصي‌ كالاها

‌ج) اتخاذ سياست‌ در مورد آگهي‌

‌د) طرح‌ نقشه‌ در مورد وسائل‌ آگهي‌


3- اخذ تصميم:

‌الف) تهيه‌ بودجه‌ و نظارت‌

‌ب) انتخاب‌ وسيله‌ خوب‌ از نظر آگهي‌

‌ج) تهيه‌ يك‌ برنامه‌ منظم‌


4- تهيه‌ آگهي:

‌الف) تهيه‌ عنوان‌

ب) انتخاب‌ وسيله‌ خوب‌ از نظر آگهي‌

‌ج) تهيه‌ آگهي‌

‌د) تكميل‌ آگهي‌ و چاپ‌ آن‌


‌بعضي‌ از كارشناسان‌ تبليغات‌ اظهار مي‌دارند كه‌ تبليغات‌ موجب‌ مي‌شود،
از رقابت‌هاي‌ غيرضروري‌ بين‌ صاحب صنايع‌ در پايين‌ آوردن‌ قيمت‌ كالاها/خدمات جلوگيري‌ شود.

بازاریابی خدمات درمانی و نقش تبلیغات

اثرات‌ اقتصادي‌ تبليغ:

‌در مورد مزايا و معايب، نقش‌ مثبت‌ و منفي‌ تبليغات‌ در بازاریابی خدمات درمانی و اقتصاد، از ديدگاه‌هاي‌ مختلف‌ بحث‌هاي‌ زيادي‌ شده‌ نظريات‌ گوناگوني‌ ابراز شده‌ است. ممكن‌ است‌ استفاده‌ از آگهي‌هاي‌ در راه‌ خدمت‌ به‌ جامعه‌ بكار افتد و يا اينكه‌ از نظر جامعه‌ زيان‌ بخش‌ باشد و از آنجا كه‌ هدف‌ اصلي‌ دولتها حمايت‌ از منابع‌ ملي‌ و اجتماعي‌ است‌ در بيشتر كشورها چه‌ از طرف‌ دولت‌ و چه‌ از طرف‌ مؤ‌سسات‌ آگهي‌ قوانين‌ و مقرراتي‌ در اين‌ مورد به‌ تصويب‌ رسيده‌ كه‌ لازم‌ الاجرا مي‌باشد. علي‌ الاصول‌ اگر هدف‌ تبليغات‌ جز جلب‌ توجه‌ ديدگاه‌هاي‌ عمومي‌ و نفوذ در مردم‌ باشد لاجرم‌ اين‌ صنعت‌ نمي‌تواند در ميان‌ توده‌اي‌ از اجتماع‌ بدون‌ انتقاد راه‌ خويش‌ را در پيش‌ گيرد و يا بدون‌ تشويق‌ و دلگرمي‌ به‌ كار خود ادامه‌ دهد كه‌ اصولاً‌ اين‌ انتقادات‌ بر سيستم‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ جامعه‌ است‌ نه‌ نهاد تبليغات.

تبلیغات غیر مجازآزمایشگاه ها

یکی از سازمان های قانون گذار در حوزه تبلیغات آزمایشگاه ها و بازاریابی خدمات درمانی در کشور ما، سازمان نظام پزشکی می باشد. اگر به دستورالعمل و ضوابط تبلیغات آزمایشگاه ها که توسط این سازمان در سال 94 تدوین شده دقت کنیم متوجه فاجعه ای در تعریف تبلیغات خواهیم شد.

در بند 2 این مصوبه تحت عنوان؛ موارد تبلیغات غیر مجازآزمایشگاه ها، متاسفانه با عناصری آشنا می شویم که در هیچ کتاب و رفرانسی تاکنون تحت عنوان تکنیک ها و عناصر تبلیغات از آن یاد نمی شوند و اساسا” ماهیت تبلیغات ندارند، مواردی شبیه: دادن پورسانت به افراد حقیقی و حقوقی، تامین هزینه های مطب، تامین هزینه های مسافرت های پزشکان، سهیم کردن پزشکان در درآمد آزمایشگاه و…،  بی شک مراودات مالی با مطب پزشکان تحت هر عنوانی نه تنها خلاف قوانین و اخلاق حرفه ای بوده  بلکه خلاف تبلیغات و بازاریابی اخلاقی پزشکی متعارف در یک کسب و کار می باشد.

متاسفانه با ورود برخی از آزمایشگاه ها به فضای غیرحرفه ای و با نام تبلیغات چند اتفاق ناخوب در این حوزه می افتد؛ ابتدا تعریف غلطی از فرایندهای علمی و حرفه ای تبلیغات و بازاریابی در اذهان شکل می گیرد و سپس سونامی به راه می افتد که هم آن مراکز را در میان مدت به سمت شکست و نابودی می برد و هم رقبایشان را، چرا که با فرض آنکه روش های تخفیف افراطی به پزشکان، بر روی کیفیت خدمات به بیماران تاثیری ندارد، این رویه باعث کاهش نقدینگی در مجموعه و عدم رقابت سالم می گردد در نتیجه آزمایشگاه به مرور تبدیل به مرکز خدماتی پزشکان می شود.

چگونه می توان با استفاده از روش‌های تبلیغاتی به بازاریابی خدمات درمانی کمک کرد؟

بازاریابی خدمات درمانی می تواند با استفاده از روش‌های تبلیغاتی مختلف بهبود یابد. در زیر چند روش تبلیغاتی برای کمک به بازاریابی خدمات درمانی آورده شده است:

  • تبلیغات رسانه‌های اجتماعی: استفاده از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، اینستاگرام و لینکدین می تواند به شما کمک کند تا خدمات درمانی خود را به جامعه هدفتان معرفی کنید. شما می توانید پست های جذاب و آگاه کننده در مورد خدمات خود منتشر کنید و با استفاده از تبلیغات پرداخت به نقشه های جامعه هدف خود دست چین کنید.
  • سئو (Search Engine Optimization): بهینه سازی موتور جستجو (SEO) بر روی وب سایت شما، باعث افزایش قابل ملاحظه در نتایج جستجوی گوگل و سایر موتورهای جستجو می شود. با بهینه سازی کلمات کلیدی مرتبط با خدمات درمانی خود، افزایش سرعت بارگیری صفحات و بهبود تجربه کاربری، شما می توانید رتبه ویدئوها، مقالات و صفحات خود را در نتایج جستجو بهبود دهید.
  • تبلیغات پرداخت به کلیک (PPC): با استفاده از تبلیغات پرداخت به کلیک، شما می توانید آگاه سازید که هنگام جستجو برای خدمات درمانی، آگهی شما نشان داده می شود. با انتخاب کلمات کلیدی مناسب و طرح تبلیغ جذاب، شما مشتریان هدف را به سایت خود جذب کنید.
  • اعتبارسنجی: نظرات و بررسی های مثبت از مشتریان پیشین در مورد خدمات درمانی شما، به عنوان چشم‌انداز قابل اعتنای برای بقیه مشتریان عمل می کند. از مشتریان خود بخواهید در نظر سنجی های شما شرکت کنند

کلام آخر

” آلفرد مارشال‌ ” دانشمند علم‌ اقتصاد در كتاب‌ خود به‌ نام‌ ” صنعت‌ و تجارت‌ ” اشاره‌ نموده‌ است‌ كه‌ تبليغات‌ دو نمونه‌ اعمال‌ مي‌شود يكي‌ “سازنده‌ “كه‌ جنبه‌ اطلاع رسانی‌ دارد و اطلاعات‌ لازم‌ را در مورد وجود و محل‌ فروش‌ كالا- خدمات در اختيار مصرف‌ كنندگان‌ قرار مي‌دهد و در حد خود نيز مفيد مي‌باشد و ديگري‌ تبليغات‌  ” ستيزگر ” كه‌ جنبه‌ از ميدان‌ بيرون‌ كردن‌ رقبا را دارد و كاملاً‌ زيان‌ بخش‌ است. پس لطفا” بیاییم انتخابگر جنبه سازنده تبلیغات باشیم تا کسب و کار، مشتریان و رقبایمان را در یک چرخه سالم بازار قرار دهیم.

پیشنهاد ویژه من در بازاریابی خدمات درمانی ؛ در صورتی که میخواهید با استفاده از تکنیک های علمی تبلیغات و بازاریابی به یک برند ایده آل تبدیل شوید، باید وارد مهمترین بخش این فرایند یعنی: ایجاد مزیت رقابتی برای مجموعه خود گردید تا این مزیت ها شما را در سبد انتخاب مخاطبان قرار دهد.

دکتر مهدی صنم پور، متخصص مارکتینگ و برندینگ

مطالب پیشنهادی

نگاه آرمانی
انتشار در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر مطالب :

منوی دسته بندی های خود را در تنظیمات قالب -> هدر -> منو -> منو موبایل (دسته ها) تنظیم کنید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.