بلاگ

آوریل 21, 2020
تبلیغات خلاقانه دندانپزشکی

تبلیغات خلاقانه دندانپزشکی

استراتژی موثر برای بازاریابی و تبلیغات دندانپزشکی   هر روز شاهد تاسیس کلینک ها و مراکز دندانپزشکی جدیدی هستیم که هر کدام سعی می کنند به […]
آوریل 21, 2020
چرا دندانپزشکان به تبلیغات نیاز دارند ؟

چرا دندانپزشکان به دیجیتال مارکتینگ نیاز دارند؟

چرا دندانپزشکان به بازاریابی پزشکی نیاز دارند؟ بازاریابی مطب دندانپزشکی یکی از بخش های بازاریابی پزشکی است. پاسخ این سوال مهم بسیار بسیار ساده می باشد؛ […]
آوریل 21, 2020

بازاریابی خدمات درمانی و مفاهیم کلیدی – بخش دوم

بازاریابی خدمات درمانی و مفاهیم کلیدی : بخش دوم؛  مفهوم محصول/ خدمت در بازاریابی خدمات درمانی ، در تعریف مفهوم خدمت، دیدگاهی وجود دارد که بر این […]
آوریل 21, 2020

«مشتری پادشاه است» ویژه‌ی مدیران کلینیک های زیبایی

سمینار «مشتری پادشاه است» ویژه‌ی مدیران کلینیک های زیبایی دومین سمینار «مشتری پادشاه است» ویژه‌ی مدیران کلینیک های زیبایی و سالن‌های زیبایی در دانشگاه شهید بهشتی […]