خدمات درمانی

خدمات درمانی

یکی از دغدغه های مهم در زمینه مراکز خدمات درمانی در کشور ما کسب درآمد متناسب با سرمایه گذاری است که به دلیل عدم مهارت کافی و نبود نیروهای متخصص در زمینه بازاریابی خدمات درمانی، این مرکز درمعرفی خدمات خود به مشتریان و سایر مراکز درمانی دیگر موفق نبوده و درآمدزایی خاص در این زمینه نداشته اند.
ما درهلدینگ نگاه آرمانی با بیش از 8 سال مطالعه، تحقیق، بررسی و فعالیت مستمر در حوزه روشهای به روز و علمی خدمات درمانی، فعالیت هایی شامل: طرح بندی، تدوین و اجرای کسب و کار (Business Plan)، تامین و آموزش منابع انسانی برای هر مرکز درمانی، استفاده فنی از راهکارهای نوین تبلیغاتی، راه اندازی بخشهای تخصصی، تحقیقات بازار، استقرارسیستم ارتباط با مشتری (CRM)و ... را در جهت کسب و افزایش اعتبار و اعتماد به مراکز خدمات درمانی ارائه می نماییم، تا در نهایت با گذشت دوره زمانی مشخصی باعث افزایش مشتریان و درآمد محموعه های فوق گردیم.
دپارتمان خدمات درمانی در هلدینگ نگاه آرمانی شرایطی را برای آزمایشگاه های پزشکی/ژنتیک/کلینیک های تخصصی پوست و زیبایی/دندانپزشکی و کلینیک های بهداشتی – درمانی فراهم آورده تا بتوانند به شایستگی خود را به جامعه پزشکان و عموم مردم معرفی نمایند و با تیمی متشکل از افراد متخصص درعلوم پزشکی و بازاریابی نوین در حوزه خدمات درمانی با ارائه و اجرای پلن های حرفه ای بازاریابی، این هدف را به نتیجه می رساند.

خدمات بازاریابی و برندینگ ما چیست؟

خدمات ما مناسب چه کسب و کارهایی است؟

خدمات درمانی

یکی از دغدغه های مهم در زمینه مراکز خدمات درمانی در کشور ما کسب درآمد متناسب با سرمایه گذاری است که به دلیل عدم مهارت کافی و نبود نیروهای متخصص در زمینه بازاریابی خدمات درمانی، این مرکز درمعرفی خدمات خود به مشتریان و سایر مراکز درمانی دیگر موفق نبوده و درآمدزایی خاص در این زمینه نداشته اند.

ما درهلدینگ نگاه آرمانی با بیش از 8 سال مطالعه، تحقیق، بررسی و فعالیت مستمر در حوزه روشهای به روز و علمی خدمات درمانی، فعالیت هایی شامل: طرح بندی، تدوین و اجرای کسب و کار (Business Plan)، تامین و آموزش منابع انسانی برای هر مرکز درمانی، استفاده فنی از راهکارهای نوین تبلیغاتی، راه اندازی بخشهای تخصصی، تحقیقات بازار، استقرارسیستم ارتباط با مشتری (CRM)و … را در جهت کسب و افزایش اعتبار و اعتماد به مراکز خدمات درمانی ارائه می نماییم، تا در نهایت با گذشت دوره زمانی مشخصی باعث افزایش مشتریان و درآمد محموعه های فوق گردیم.

دپارتمان خدمات درمانی در هلدینگ نگاه آرمانی شرایطی را برای آزمایشگاه های پزشکی/ژنتیک/کلینیک های تخصصی پوست و زیبایی/دندانپزشکی و کلینیک های بهداشتی – درمانی فراهم آورده تا بتوانند به شایستگی خود را به جامعه پزشکان و عموم مردم معرفی نمایند و با تیمی متشکل از افراد متخصص درعلوم پزشکی و بازاریابی نوین در حوزه خدمات درمانی با ارائه و اجرای پلن های حرفه ای بازاریابی، این هدف را به نتیجه می رساند.

center

aks

خدمات بازاریابی و برندینگ ما چیست

خدمات بازاریابی و برندینگ ما چیست؟

no-repeat;center top;;

auto

justify

no-repeat;center top;;

auto

justify

no-repeat;center top;;

auto

خدمات ما مناسب برای چه کسانی است

خدمات ما مناسب چه کسب و کارهایی است؟

no-repeat;center top;;

auto

 • دندانپزشکی عمومی
 • ارتودنسی
 • مامائی
 • دکتر زنان

justify

no-repeat;center top;;

auto

 • ارتوپدی
 • آزمایشگاه
 • بیمارستان
 • روانشناسی

justify

no-repeat;center top;;

auto

 • روانپزشکی
 • فیزیوتراپی
 • خدمات ایمپلنت
 • دامپزشکی

justify

no-repeat;center top;;

auto

آزمایشگاه ها

آزمایشگاه ها

دندانپزشکی و ارتودنسی

دندانپزشکی و ارتودنسی

روانشناسی و روانکاوی

روانشناسی و روانکاوی