نگاه آرمانینگاه آرمانی | برندینگ، مارکتینگ و بازاریابی خدمات درمانی- صفحه 5 از 10
آوریل 21, 2020
نگاه آرمانی بازاریابی و برندینگ خدمات درمانی

کارگاه آموزشی بهبود فردی پرسنل خدمات درمانی

بهبود فردی چیست و چرا برای همه مورد نیاز است؟ ( بهبود فردی پرسنل خدمات درمانی ) به بیان ساده اصلاح وضعیت فکری و روحی، و […]
آوریل 21, 2020
اصول-ارتباطات-انسانی

اصول ارتباطات انسانی

ارتباطات انسانی نقش مهم در زندگی ما ایفا می کنند و آشنایی با اصول ارتباطات انسانی می تواند در زندگی شخصی، در محیط کار و بیزینس […]
آوریل 21, 2020
سئو سایت پزشکی

سئو سایت پزشکی | بهبود سایت پزشکی

سئو سایت پزشکی یکی از بهتربن و مقرون به صرفه ترین راه ها برای چندین برابر شدن مراجعه کنندگان به مطب، بیمارستان و دیگر مراکز پزشکی […]
آوریل 21, 2020
مدیریت-شهرت نگاه آرمانی بازاریابی و برندینگ خدمات درمانی

رسانه و مدیریت شهرت پزشکی

رسانه و مدیریت شهرت پزشکی با رشد و توسعه ابزارهای الکترونیکی و به تبع آن ایجاد بسترهای ارتباطی تحت وب موضوع توجه به شهرت سازمانی و […]