نگاه آرمانینگاه آرمانی | برندینگ، مارکتینگ و بازاریابی خدمات درمانی- صفحه 4 از 10
آوریل 21, 2020
مهارت-مکالمه-تلفنی

مهارت های خوب و حرفه ای مکالمه تلفن

وقتی یک مشتری احتمالی با یک شرکت تماس می گیرد، اولین برداشت او از آن شرکت توسط شخصی ایجاد می شود که به تماس تلفنی او […]
آوریل 21, 2020
کلینیک-مجازی

کلینیک مجازی و درمان از راه دور

مقدمه اگر چندسال پیش به کسی گفته می شد با یک کارت الکترونیکی می شود حجم سنگینی پول نقد جا به جا کرد و یا به […]
آوریل 21, 2020
کوچینگ-فردی

کوچینگ فردی | کوچینگ کسب و کار

بهبود فردی چیست؟ بهبود فردی یک اتفاق و یا یک صفت ذاتی درونی نیست. بلکه مهارتی است کهشما برای ایجاد آن در خود باید فقط یک […]
آوریل 21, 2020
نگاه آرمانی بازاریابی و برندینگ خدمات درمانی

اصول روابط عمومی موفق

اصول روابط عمومی در خدمات درمانی در این مقاله اطلاعات خوبی درباره اصول روابط عمومی موفق دریافت خواهید کرد. تا انتهای این مقاله با ما همراه […]