منم مارکتینگ می‌کنم

آخرین مطالب

می 23, 2020
50 روش جذب مشتری در بازاریابی پزشکی

50 روش جذب مشتری در بازاریابی پزشکی

می 23, 2020
بازارسازی در بازاریابی و برندیمگ خدمات درمانی

بازارسازی در خدمات درمانی

آوریل 21, 2020
عوامل-شکست-بازاریابی

۵۰ عامل شکست بازاریابی

آوریل 21, 2020
نگاه آرمانی بازاریابی و برندینگ خدمات درمانی

۷ اصل طلائی برای موفقیت در مذاکره

۱- خود را جای طرف مقابل بگذارید برای موفقیت بیشتر در مذاکره یکی از بهترین ابزارها، همدلی است (EMPATHY) . همدلی به این معنا است که […]
آوریل 21, 2020
نگاه آرمانی بازاریابی و برندینگ خدمات درمانی

استراتژیهای تبلیغاتی برای خدمات

استراتژیهای تبلیغاتی برای خدمات چکیده امروزه بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی و تجاری را مؤسسات خدماتی بر عهده گرفته اند. علیرغم وجود برخی شباهتها بین […]
آوریل 21, 2020
نگاه آرمانی بازاریابی و برندینگ خدمات درمانی

اسرار تبلیغات آینده

اسرار تبلیغات آینده امروزه بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی و تجاری را مؤسسات خدماتی بر عهده گرفته اند. علیرغم وجود برخی شباهت ها بین […]