بازاریابی مطب
بازاریابی مطب و رقابت
۱۳۹۷-۰۸-۱۲
بازاریابی خدمات درمانی
الفبای بازاریابی خدمات درمانی – بخش اول
۱۳۹۷-۰۸-۱۲

بازاریابی خدمات درمانی و نقش تبلیغات (صنعت آزمایشگاه) — قسمت دوم

بازاریابی خدمات درمانی صنعت آزمایشگاه

بازاریابی خدمات درمانی صنعت آزمایشگاه

بازاریابی خدمات درمانی و نقش تبلیغات – صنعت آزمایشگاه

بازاریابی خدمات درمانی و نقش تبلیغات و قانون پنجم، قانون ارزش ها : نحوه عملکرد شما همیشه با زیر بنایی ترین ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است آنچه براستی ارزش هایی را که واقعا به آن اعتقاد دارید بیان می کند ادعاهای شما نیست بلکه گفته ها ، اعمال و انتخاب های شما به ویژه در هنگام ناراحتی و شرایط سخت رقابت  است.

بازاریابی خدمات درمانی و نقش تبلیغات – هدفگذاری‌ برنامه‌های‌ تبلیغاتی‌در بازاریابی خدمات درمانی: 

رمز موفقیت‌ در فعالیت‌های‌ تبلیغاتی‌ بستگی‌ به‌ درک‌ و اجرای‌ آن‌ در محیط‌های‌ مختلف‌ متناسب‌ با ویژگی‌ها – خصوصیات‌ مخاطبان‌ و شرایط‌ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی‌ و رقابتی‌ حاکم‌ بر جامعه‌ دارد و در عین‌ حال‌ برای‌ انجام‌ تبلیغات‌ مؤ‌ثر و اثربخش‌ در هر جامعه‌ و آگاهی‌ از شیوه‌های‌ متناسب، باید مطالعات‌ و تحقیقات‌ لازم‌ صورت‌ گیرد و از نتایج‌ این‌ مطالعات‌ در تدوین‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ تبلیغاتی‌ بهره‌ گرفته‌ شود.

 فرآیند طراحی‌ برنامه‌های‌ مؤ‌ثر تبلیغات‌ ‌در طراحی‌ برنامه‌ تبلیغات ، مدیران‌ بازاریابی‌ خدمات درمانی اغلب‌ کارشان‌ را با شناسایی‌ بازار، هدف‌ و انگیزه‌های‌ خریدار شروع‌ کنند. سپس‌ آنان‌ پنج‌ تصمیم‌ اساسی‌ معروف‌ به ۵M معروف‌ را به‌ شرح‌ زیر اتخاذ می‌کنند:

۱-  اهداف‌ تبلیغات‌ چیست؟(Mission)

۲- چقدر هزینه‌ صرف‌ می‌شود؟(Money)

۳-  چه‌ پیامی‌ باید ارسال‌ شود؟(Message)

۴-  چه‌ رسانه‌ای‌ باید مورد استفاده‌ قرار گیرد؟(Media)

۵- نتایج‌ چگونه‌ ارزیابی‌ می‌شوند؟(Measurement)

 

بازاریابی خدمات درمانی و نقش تبلیغات

بازاریابی خدمات درمانی و نقش تبلیغات

 

نحوه‌ تعیین‌ اهداف‌ تبلیغات:

‌قدم‌ اول‌ در تهیه‌ برنامه‌ تبلیغاتی، تعیین‌ اهداف‌ تبلیغات‌ است. این‌ گونه‌ تصمیمات، غالباً‌ تحت‌ تاًثیر تصمیم قبلی‌ درباره‌ بازار هدف، تعیین‌ جایگاه‌ در بازار و ترکیب‌ عناصر بازاریابی‌ قرار می‌گیرند. خط‌ مشی‌ تعیین‌ جایگاه‌ در بازار و ترکیب‌ عناصر بازاریابی، تعیین‌ کننده وظیفه‌ای‌ است‌ که‌ اجرای‌ آن‌ در کل‌ برنامه‌ بازاریابی‌ برعهده‌ تبلیغات‌ خواهد بود.
‌همانطور که در مقاله شماره ۴ اشاره شد، اهداف‌ تبلیغاتی‌ را می‌توان‌ براساس‌ هدف‌ از تبلیغات‌ دسته‌ بندی‌ کرد. هدف‌ از انجام‌ تبلیغات‌ ممکن‌ اطلاع‌ دادن، متقاعد کردن‌ یا یادآوری‌ کردن‌ باشد.

 

اهدف‌ تبلیغات‌

‌هدف‌ تبلیغات‌ از نقطه‌ نظر تجاری، متقاعد ساختن‌ مشتری‌ به‌ خرید کالا یا خدماتی‌ است‌ که‌ از طرف‌ تبلیغ‌ کننده‌ عرضه‌ گردیده‌ و قادر ساختن‌ او در تصمیم‌ به‌ خرید کالاها و خدمات‌ بخصوصی‌ است‌ که‌ آرزوی‌ آن‌ را دارد. علاوه‌ بر آن‌ تبلیغات‌ با بوجود آوردن‌ فرصت‌ برای‌ مصرف‌ کنندگان‌ به‌ آنها اختیار بیشتری‌ در انتخاب‌ می‌دهد. فرهنگ‌ (وبستر) قصد تبلیغ‌ را عاملی‌ که‌ مستقیم‌ و غیر مستقیم‌ کمک‌ به‌ فروش‌ کالا می‌کند عنوان‌ کرده‌ است.

‌مهمترین‌ نقش‌ تبلیغات‌ آگاه‌ سازی‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌ است، مخصوصاً‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ تبلیغ می‌تواند مردم‌ را در آگاهی‌ به‌ منافعی‌ که‌ از کاربرد مهارتها و معلومات‌ فنی، علوم‌ و پیشرفت‌های‌ بشر در انجام‌ هدف‌های‌ مختلف‌ حاصل‌ می‌شود کمک‌ کند. همچنین‌ تبلیغات‌ می‌تواند کمک‌ مؤ‌ثری‌ در سرعت‌ بخشیدن‌ به‌ توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و آگاهی‌ ملل‌ در این‌ موارد باشد.

 

وظیفه‌ تبلیغات

‌تبلیغات‌ در بدو شروع‌ مراحلی‌ را پشت‌ سر می‌گذارد و گام‌ به‌ گام‌ بایستی‌ وظایف‌ خود را به‌ نحو احسن‌ انجام‌ تا به‌ مرحله‌ بعدی‌ برسد.

 

‌تقسیم بندی وظیفه‌ تبلیغات‌ در بازاریابی خدمات درمانی:

۱- مرحله‌ تحقیق:

‌الف) تحقیق‌ در باره‌ مصرف‌ کننده‌

‌ب) تحقیق‌ در مورد کالاها و خدمات

‌ج) تحقیق‌ در مورد بازار


۲- طرح‌ نقشه:

‌الف) شناسایی‌ اهداف‌ اصلی‌

‌ب) موارد اختصاصی‌ کالاها

‌ج) اتخاذ سیاست‌ در مورد آگهی‌

‌د) طرح‌ نقشه‌ در مورد وسائل‌ آگهی‌


۳- اخذ تصمیم:

‌الف) تهیه‌ بودجه‌ و نظارت‌

‌ب) انتخاب‌ وسیله‌ خوب‌ از نظر آگهی‌

‌ج) تهیه‌ یک‌ برنامه‌ منظم‌


۴- تهیه‌ آگهی:

‌الف) تهیه‌ عنوان‌

ب) انتخاب‌ وسیله‌ خوب‌ از نظر آگهی‌

‌ج) تهیه‌ آگهی‌

‌د) تکمیل‌ آگهی‌ و چاپ‌ آن‌


‌بعضی‌ از کارشناسان‌ تبلیغات‌ اظهار می‌دارند که‌ تبلیغات‌ موجب‌ می‌شود،
از رقابت‌های‌ غیرضروری‌ بین‌ صاحب صنایع‌ در پایین‌ آوردن‌ قیمت‌ کالاها/خدمات جلوگیری‌ شود.

 

بازاریابی خدمات درمانی و نقش تبلیغات

بازاریابی خدمات درمانی و نقش تبلیغات

 

اثرات‌ اقتصادی‌ تبلیغ:

‌در مورد مزایا و معایب، نقش‌ مثبت‌ و منفی‌ تبلیغات‌ در بازاریابی خدمات درمانی و اقتصاد، از دیدگاه‌های‌ مختلف‌ بحث‌های‌ زیادی‌ شده‌ نظریات‌ گوناگونی‌ ابراز شده‌ است. ممکن‌ است‌ استفاده‌ از آگهی‌های‌ در راه‌ خدمت‌ به‌ جامعه‌ بکار افتد و یا اینکه‌ از نظر جامعه‌ زیان‌ بخش‌ باشد و از آنجا که‌ هدف‌ اصلی‌ دولتها حمایت‌ از منابع‌ ملی‌ و اجتماعی‌ است‌ در بیشتر کشورها چه‌ از طرف‌ دولت‌ و چه‌ از طرف‌ مؤ‌سسات‌ آگهی‌ قوانین‌ و مقرراتی‌ در این‌ مورد به‌ تصویب‌ رسیده‌ که‌ لازم‌ الاجرا می‌باشد. علی‌ الاصول‌ اگر هدف‌ تبلیغات‌ جز جلب‌ توجه‌ دیدگاه‌های‌ عمومی‌ و نفوذ در مردم‌ باشد لاجرم‌ این‌ صنعت‌ نمی‌تواند در میان‌ توده‌ای‌ از اجتماع‌ بدون‌ انتقاد راه‌ خویش‌ را در پیش‌ گیرد و یا بدون‌ تشویق‌ و دلگرمی‌ به‌ کار خود ادامه‌ دهد که‌ اصولاً‌ این‌ انتقادات‌ بر سیستم‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ جامعه‌ است‌ نه‌ نهاد تبلیغات.

تبلیغات غیر مجازآزمایشگاه ها

یکی از سازمان های قانون گذار در حوزه تبلیغات آزمایشگاه ها و بازاریابی خدمات درمانی در کشور ما، سازمان نظام پزشکی می باشد. اگر به دستورالعمل و ضوابط تبلیغات آزمایشگاه ها که توسط این سازمان در سال ۹۴ تدوین شده دقت کنیم متوجه فاجعه ای در تعریف تبلیغات خواهیم شد.

در بند ۲ این مصوبه تحت عنوان؛ موارد تبلیغات غیر مجازآزمایشگاه ها، متاسفانه با عناصری آشنا می شویم که در هیچ کتاب و رفرانسی تاکنون تحت عنوان تکنیک ها و عناصر تبلیغات از آن یاد نمی شوند و اساسا” ماهیت تبلیغات ندارند، مواردی شبیه: دادن پورسانت به افراد حقیقی و حقوقی، تامین هزینه های مطب، تامین هزینه های مسافرت های پزشکان، سهیم کردن پزشکان در درآمد آزمایشگاه و…،  بی شک مراودات مالی با مطب پزشکان تحت هر عنوانی نه تنها خلاف قوانین و اخلاق حرفه ای بوده  بلکه خلاف تبلیغات و بازاریابی اخلاقی پزشکی متعارف در یک کسب و کار می باشد.

متاسفانه با ورود برخی از آزمایشگاه ها به فضای غیرحرفه ای و با نام تبلیغات چند اتفاق ناخوب در این حوزه می افتد؛ ابتدا تعریف غلطی از فرایندهای علمی و حرفه ای تبلیغات و بازاریابی در اذهان شکل می گیرد و سپس سونامی به راه می افتد که هم آن مراکز را در میان مدت به سمت شکست و نابودی می برد و هم رقبایشان را، چرا که با فرض آنکه روش های تخفیف افراطی به پزشکان، بر روی کیفیت خدمات به بیماران تاثیری ندارد، این رویه باعث کاهش نقدینگی در مجموعه و عدم رقابت سالم می گردد در نتیجه آزمایشگاه به مرور تبدیل به مرکز خدماتی پزشکان می شود.

 

بازاریابی خدمات درمانی و نقش تبلیغات

بازاریابی خدمات درمانی و نقش تبلیغات

 

کلام آخر

آلفرد مارشال‌ ” دانشمند علم‌ اقتصاد در کتاب‌ خود به‌ نام‌ ” صنعت‌ و تجارت‌ ” اشاره‌ نموده‌ است‌ که‌ تبلیغات‌ دو نمونه‌ اعمال‌ می‌شود یکی‌ “سازنده‌ “که‌ جنبه‌ اطلاع رسانی‌ دارد و اطلاعات‌ لازم‌ را در مورد وجود و محل‌ فروش‌ کالا- خدمات در اختیار مصرف‌ کنندگان‌ قرار می‌دهد و در حد خود نیز مفید می‌باشد و دیگری‌ تبلیغات‌  ” ستیزگر ” که‌ جنبه‌ از میدان‌ بیرون‌ کردن‌ رقبا را دارد و کاملاً‌ زیان‌ بخش‌ است. پس لطفا” بیاییم انتخابگر جنبه سازنده تبلیغات باشیم تا کسب و کار، مشتریان و رقبایمان را در یک چرخه سالم بازار قرار دهیم.

پیشنهاد ویژه من در بازاریابی خدمات درمانی ؛ در صورتی که میخواهید با استفاده از تکنیک های علمی تبلیغات و بازاریابی به یک برند ایده آل تبدیل شوید، باید وارد مهمترین بخش این فرایند یعنی: ایجاد مزیت رقابتی برای مجموعه خود گردید تا این مزیت ها شما را در سبد انتخاب مخاطبان قرار دهد.

5 دیدگاه

 1. وحید جمالی گفت:

  سایت خیلی خوبی دارین خسته نباشین آقای دکتر

 2. شیدا فداکار گفت:

  خیلی خوب بود ممنون از مطالبتون.خوشحالم که دنبال کننده سایتتون هستم

 3. میثم حسینی گفت:

  بازم مثل همیشه مطالب ناب و دوستداشتنی

 4. دانیال محمدی گفت:

  مطالب بسیار پرمغز ارائه میشه ممنون از وقتی که میزارید

 5. مهدی پورهادی گفت:

  واقعا منابع و اطلاعاتتون عالیه خیلی توی زندگیم دارم ازشون استفاده میکنم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بازاریابی خدمات درمانی
عضویت در خبرنامه نگاه آرمانی
به خانواده بزرگ نگاه آرمانی بپیوندید
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد بود
X   نمیدونید! چقدر خوشحالیم که اینجایید...
  امیدواریم اونقدر قوی باشید که بتونیم بزودی با هم همکار باشیم
X   از اینکه اینجایید به شما تبریک می گوئیم!
  چون شما جزء اندک مدیران خوش فکری هستید که برای توسعه برند سازمانی خود اقدام کرده اید.
از اینکه اینجایید خیلی خوشحالیم!
با عرض پوزش در حال بارگذاری دوره آموزشی رایگان برای شما عزیزان هستیم.
لطفا در روزهای آتی به این صفحه مراجعه کنید و یا با درج ایمیل خود؛ از ارسال این دوره رایگان بهره مند شوید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد بود