موفقیت در زندگی
۳۱ راز موفقیت در زندگی
آوریل 21, 2020
بازاریابی خدمات درمانی و نقش تبلیغات (صنعت آزمایشگاه) — قسمت دوم
آوریل 21, 2020

الفبای بازاریابی خدمات درمانی

الفبای بازاریابی خدمات درمانی : امروزه بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی و تجاری را مؤسسات خدماتی بر عهده گرفته اند. علیرغم وجود برخی شباهت ها بین محصولات خدماتی و تولیدی، تفاوتهای مهمی نیز در بین این دو دسته کلی از محصولات وجود دارد.  یکی از مهمترین عواملی که خدمات را از کالاها متمایز می سازد ویژگی نامحسوس بودن خدمات است.  ویژگی نامحسوس بودن موجب بروز پیچیدگی های قابل ملاحظه ای در امور تبلیغات و بازاریابی محصولات خدماتی شده است.  به ویژه زمانی که مؤسسات و نهادهای انتفاعی ارائه کننده خدمات، ناگزیر به جلب و جذب مشتریان بیشتری نسبت به گذشته شوند اهمیت این موضوع بیشتر آشکار می شود. باتوجه به اینکه فعالیتهای تبلیغاتی به عنوان یکی ازموثرترین روشهای جذب مشتری، به شمار می آید، این مقاله به دنبال تعیین استراتژی های اثربخش برای تبلیغات محصولات و بازاریابی خدمات درمانی و پزشکی است.

برای این منظور ضمن بررسی ابعاد ویژگی نامحسوس بودن، روشهای مشهود و محسوس سازی خدمات مورد بررسی قرار گرفته و سپس برای هر یک از زیرمجموعه های ویژگی نامحسوس بودن، استراتژیهای تبلیغاتی خاص هر کدام تدوین شده است.

خدمات در مقایسه با کالاها از ویژگیهای متمایزی برخوردار هستند.  بواسطه این ویژگی هاست که فعالیتهای تبلیغاتی برای آگاهی دادن به مخاطبان در بازاریابی خدمات درمانی ، از اهمیت بسزایی برخوردار شده اند. بر اساس آمار منتشره بیش از نیمی از بودجه های تبلیغاتی در دنیا به بخش خدمات اختصاص دارد که این خود نشان دهنده اهمیت ویژه تبلیغات در حوزه خدمات است.  علاوه بر این سالها است که متخصصین تبلیغات و بازاریابی خدمات درمانی باتوجه به ویژگی های خاص خدمات، استراتژی های تبلیغاتی ویژه ای برای خدمات طراحی و پیشنهاد کرده اند. این امر زمینه شکل گیری رشته مجزایی در صنعت تبلیغات به نام تبلیغات خدماتی را فراهم ساخته است. برای اینکه تبلیغ محصولات خدماتی از اثربخشی لازم برخوردار باشد، می بایست ویژگیهای اساسی خدمات را مورد بررسی قرار داده و آگهی ها و پیام های تبلیغاتی را با توجه به این ویژگی ها طراحی و اجرا نمود.

 

الفبای بازاریابی خدمات درمانی

ویژگی های خاص خدمات

خدمات همچون کالاها از ویژگی هایی برخوردارند که در مبادله و داد و ستد آنها تاثیرگذار هستند. علیرغم وجود شباهت هایی بین خدمات وکالاها، تفاوت هایی نیز در این دو دسته از محصولات وجود دارد. مهمترین تفاوت خدمات با کالاها که باعث تمایز مدیریت و بازاریابی خدمات از کالاها می شود ویژگی نامحسوس بودن خدمات است.

نامحسوس بودن خدمات درمانی

در بازاریابی خدمات درمانی باید به این نکته توجه کنیم که خدمات برخلاف کالاها قبل از خرید و مصرف، قابلیت دیدن، لمس کردن، چشیدن و بوئیدن را نداشته و یا کمتر دارند. در زمان خرید یک خدمت نمی توان با استفاده از حواس پنجگانه خود آنرا مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. بر این اساس، فرایند خرید خدمات همواره با نوعی ابهام، تردید، نگرانی و بی اعتمادی همراه است. از طرف دیگر فروشندگان نیز قادر نیستند تمام ویژگی های خدمات قابل ارائه خود را به مشتریان نشان دهند. از این رو فروشندگان (یا بازاریابان) نیز همانند خریداران با نوعی ابهام روبرو هستند که این امر موجب شده است درغالب موارد فروش یک خدمت با دشواری بیشتری نسبت به یک کالا صورت پذیرد.

مروری کلی بر ادبیات خدمات در بازاریابی خدمات درمانی نشان می دهد که نامحسوس بودن خدمت خود شامل پنج ویژگی فرعی است. این   ویژگی ها عبارتند از:

  • موجودیت نامشهود: این ویژگی بر این موضوع دلالت دارد که خدمات از اجزای فیزیکی تشکیل نشد ه اند در نتیجه فضایی را اشغال نمی کنند. البته باید توجه داشت که این ویژگی ماهیت اصلی یک خدمت را در بر می گیرد نه تمام بخشهای خدمات را.  به عنوان مثال ماهیت اصلی خدمات درمانی و پزشکی از ویژگی موجودیت نامشهود برخوردار است درحالی که تجهیزات پزشکی که موجودیت فیزیکی داشته و قابل روئیت هستند، تنها بخشی از سیستم توزیع خدمت اصلی را تشکیل می دهند.
  • انتزاعی بودن:  انتزاعی بودن اشاره به مفاهیمی دارد که در ذهن افراد شکل یافته است.  با این تعریف، برخی از مزیتهای خدمات مانند آرامش خاطر، احساس رضایت و شادی، احساس امنیت مالی و مواردی دیگر از این قبیل همگی انتزاعی هستند. ازآنجائیکه مفاهیم انتزاعی دارای رابطه یک به یک با اشیاء فیزیکی نیستند گاهی تصور و ادراک آنها با دشواری همراه می شود. در بازاریابی خدمات درمانی باید با دقت و تمرکز بالایی به این موارد توجه شود.
  • عام بودن در مقابل خاص بودن: عام بودن، یکی دیگر از ویژگی های نامحسوس بودن خدمت است. این ویژگی به مجموعه ای از اشیاء، افراد یا وقایع اشاره دارد. در حالیکه خاص بودن تنها به یک شیء، فرد یا اتفاق خاص باز می گردد. به عنوان مثال خدمات پزشکی که در یک مرکز خدمات درمانی ارائه می گردد انتزاعی نیست ولی عام است. ولی چنانچه با استفاده از تکنیک های بازاریابی خدمات درمانی ، نوعی خاص از خدمات ارائه شود  می تواند دارای ویژگی خاص بودن شود. هرچند ویژگی های انتزاعی بودن و عام بودن همواره با یکدیگر در ارتباط هستند ولی هم معنی نیستند.

به بیان دیگر تمام مفاهیم انتزاعی، عام هستند ولی لزوماً همه موارد عام، انتزاعی محسوب نمی شوند.  به عنوان مثال آرامش خاطر به عنوان یکی از ویژگی های خدمات، هم انتزاعی است و هم عام.  در حالیکه تجهیزات پزشکی درکلینیک دارای ویژگی عام بودن می باشد ولی انتزاعی نیست.

  • عدم جستجو پذیری:  از آنجاکه زمان تولید و مصرف خدمات بر هم منطبق است، مشتریان نمی توانند قبل از خرید خدمت مورد نظر، خود را مورد ارزیابی دقیق قرار دهند. به عنوان مثال خدمات جراحی پزشکی نه انتزاعی هستند و نه عام، چراکه کاملاً به مهارت های پزشک جراح بستگی دارند و امکان کنترل کیفیت این خدمت تا قبل از مصرف مورد جراحی قرار گرفتن وجود ندارد.
  • درک ناپذیری: بعضی ازخدمات بسیار پیچیده و چند بعدی هستند. در نتیجه درک مفهوم آنها با دشواری فراوان همراه است.

به عنوان مثال مسافرت به یک کشور خارجی نه مفهومی انتزاعی است و نه عام، با این وجود برای فردی که تا کنون به خارج ازکشور خود سفر نکرده، درک فرهنگ کشورهای دیگر امری دشوار است. درک کلاس یوگا و یا خدمت مشاوره مهندسی مجدد نیز برای اولین بار با همین دشواری همراه خواهد بود.  بطور کلی می توان گفت عدم آگاهی و آشنایی قبلی، ریشه اصلی درک ناپذیری است.

در بخش دوم مقاله الفبای بازاریابی خدمات درمانی، درباره روشها و استراتژی های محسوس سازی خدمات برایتان خواهیم گفت و شما را با تکنیک هایی کاربردی جهت غلبه بر بازار رقابتی خدمات درمانی آشنا خواهیم نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *