۰۲۱-۲۶۴۲۳۱۹۵

خدمات مسافرتی و جهانگردی

معمولا در حرفه خدمات مسافرتی و جهانگردی مراکز با آدمهایی سروکار دارند که از علم خوبی برخودار هستند مانند پزشکان و...
یا با قشر پردرآمد بیشتر سروکاردارند پس باید متناسب با نیاز های آنها برنامه ریزی کرد و یک خدمت خوب به آنها ارائه داد .
چون مراکز مسافرتی با این گونه افراد سروکار دارند طبیعتا باید از ابزارهای مناسبی برای معرفی خود به این گونه افراد استفاده کنند.
یکی از این ابزار میتواند مکان مناسب و آرامش بخش برای صحبت بااین افراد باشدوحتی تهیه بروشور های خاص .نباید از فضای مجازی هم غافل شویم چون راه اندازی یک سایت ویا طراحی اپیلیکیشن میتواند تاثیر به سزایی در جذب مخاطب داشته باشد.

خدمات بازاریابی و برندینگ ما چیست؟

خدمات ما مناسب چه کسب و کارهایی است؟