۰۲۱-۲۶۴۲۳۱۹۵

آخرین مطالب بخش آموزش

مهر ۲۳, ۱۳۹۵

مفاهیم کلیدی در بازاریابی و برندینگ خدمات درمانی: (مشتری مداری؛ بخش دوم)

تمرکز بر مشتری مدیران، در یک کسب و کار خدماتی به ویژه در بازاریابی خدمات درمانی اغلب به دنبال جلب نظر همه مشتریان هستند اما با […]
مهر ۱۴, ۱۳۹۵

مفاهیم کلیدی در بازاریابی و برندینگ خدمات درمانی: (مشتری مداری؛ بخش اول)

خدمت چیست ؟ خدمت (service)، فرایندی است شامل یک سری فعالیت های کم و بیش نامحسوس است که در تعاملات بین مشتریان و کارکنان و یا […]
مهر ۲, ۱۳۹۵

استراتژی های تبلیغاتی در بازاریابی خدمات درمانی

تدوین استراتژی: مهمترین قدم در تدوین هر برنامه تبلیغاتی تعیین اهداف در انجام تبلیغات و بازاریابی خدمات درمانی  (مارکتینگ خدمات درمانی)است. هدف های تبلیغاتی که مشخص […]