۰۲۱-۲۶۴۲۳۱۹۵

هوشمند سازی و انفورماتیک

باتوجه به پیشرفت علم و افزایش استفاده از خدمات الکترونیک شرکت های مختلفی شروع به کار در این زمینه کردند ولی برای معرفی خود به مراکز دیگر برنامه خاصی را پی ریزی نکردند و طبیعتا باشکست مواجه شدند.
در همین راستا اتاق فکر نگاه آرمانی با سابقه درخشان در زمینه مارکتینگ شروع به طراحی برنامه های کاربردی مختلف کرد.
و در حال حاضربا توجه به همکاری با مجموعه های مختلف خدماتی به این نتیجه رسیدیم که تعامل خود را با مجموعه های انفورماتیک نیز انجام دهیم و در مسیری که برای افزایش مشتری داریم قدم برداشته و به یک سرانجام خوبی برسیم.

خدمات بازاریابی و برندینگ ما چیست؟

خدمات ما مناسب چه کسب و کارهایی است؟