۰۲۱-۲۶۴۲۳۱۹۵

خدمات تشریفات

تشریفات یکی از ارکان اصلی هرگردهمایی است و باید به نحو احسنت برگزار شود.
مراکزی که در زمینه خدمات تشریفات فعالیت دارند باید تبلیغات گسترده ای داشته باشند تا بتوانند مخاطبان خودرا جذب کنند طی سالهای گذشته شاهداین بوده ایم که مراکز تشریفاتی معمولا از طریق تراکت خودرا معرفی میکردند ولی آیااینکار سودآوری چشمگیری برای مجموعه داشته است؟ یا توانسته ایم جامعه هدف خود را پیداکنیم ؟
در حال حاظر باتوجه به پیشرفت علم و جایگزین شدن فضاهای مجازی و تقریبا کم رنگ شدن تبلیغات چاپی و کنار رفتن تراکت ما باید به دنبال راه های جدید برای معرفی کار خود باشیم واینکار میتواند به وسیله تهیه تیزر های مناسب ونشر آن از طریق سایت واینستاگرام انجام شود.
بدهی است اگر ازعلم روز دنیا استفاده شود نتیجه قابل قبول تر نسبت به قبل خواهیم داشت.

خدمات بازاریابی و برندینگ ما چیست؟

خدمات ما مناسب چه کسب و کارهایی است؟