۰۲۱-۲۶۴۲۳۱۹۵
خرداد ۹, ۱۳۹۵

مجله صنعت آزمایشگاه: مارکتینگ خدمات درمانی

قانون دوم: قانون باور هر چیزی را که عمیقا باور داشته باشید برایتان به واقعیت بدل می شود . شما آنچه را می بینید باور نمی […]
خرداد ۹, ۱۳۹۵

مجله صنعت آزمایشگاه: اصول تبلیغات و بازاریابی در خدمات درمانی

بخش دوم ۱- در ابتدا با ذکر یک رزومه کوتاه خودتان را معرفی کنید. من مهدی صنم پور هستم ، مدیر عامل و یک مدیر استراتژیک […]
خرداد ۹, ۱۳۹۵

مجله صنعت آزمایشگاه: چرا تبلیغات من اثر ندارد

قانون اول: قانون ذهن همه علت و معلول ها ذهنی هستند . افکار شما تبدیل به واقعیت می شوند . افکار شما آفریننده اند .شما تبدیل […]
خرداد ۹, ۱۳۹۵

مجله انتخاب برتر: رپورتاژ

مهدی صنم پور؛ مشاور بازاریابی خدمات درمانی: در هر نظام اقتصادی و بازرگانی، مقوله « بازار » به عنوان مهمترین رکن و عامل تشکیل دهنده مطرح […]
خرداد ۸, ۱۳۹۵
مارکتینگ و برندینگ

مجله انتخاب برتر: لطفا دست نگه دارید، درانجام تبلیغات خود اشتباه نکنید

در هر نظام اقتصادی و بازرگانی، مقوله « بازار » به عنوان مهمترین رکن و عامل تشکیل دهنده مطرح می باشد، به طوری که بازار و […]