۰۲۱-۲۶۴۲۳۱۹۵
مرداد ۲۴, ۱۳۹۵
مارکتینگ و برندینگ

اصول مشتری مداری در بازاریابی خدمات درمانی – بخش سوم

مراحل ایجاد و گسترش فرهنگ مشتری مداری و بازاریابی خدمات درمانی براى اجراى این برنامه دقیق و یا همان ایجاد و گسترش فرهنگ مشترى مدارى در […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۵
بازاريابي خدمات درماني

اصول مشتری مداری در بازاریابی خدمات درمانی – بخش دوم

بازاریابی خدمات درمانی و فرهنگ کار در این سازمان ها از صفات برجسته سازمان هاى بسیارموفق آن است که فرهنگى بسیارتوانا و پیشرفته دارند. چنانچه فرهنگ […]
مرداد ۱۰, ۱۳۹۵

نظر مدیران مرکز خدمات درمانی درباره ما

مرداد ۱۰, ۱۳۹۵

اصول مشتری مداری در بازاریابی خدمات درمانی – بخش اول

مقدمه در جهان کنونى که امکان تولید انبوه خدمات، زمینه افزایش عرضه نسبت به تقاضا را فراهم آورده است، براى ارایه دهندگان سرویس های خدمات درمانی […]
مرداد ۷, ۱۳۹۵

گزارش تصویری روز سوم، استقبال چشمگیر مدیران و روسای بیمارستانی از غرفه نگاه آرمانی؛ مبتکر مارکتینگ (بازاریابی) خدمات درمانی در سالن همایش های رازی تهران