بازاریابی خدمات درمانی
چرا تبلیغات من اثر ندارد (صنعت آزمایشگاه)
۱۳۹۷-۰۷-۲۸
بازاریابی خدمات درمانی
بازاریابی خدمات درمانی و خواسته مشتری
۱۳۹۷-۰۷-۲۹

بازاریابی خدمات درمانی و نقش تبلیغات – قسمت دوم

بازاریابی خدمات درمانی

بازاریابی خدمات درمانی - نگاه آرمانی مشاور برندینگ و بازاریابی خدمات درمانی

بازاریابی خدمات درمانی و نقش تبلیغات  :

بروشور: ‌اگر ‌بروشورهای ‌دارای ‌اطلاعات ‌مفید، ‌درست ‌طراحی ‌شوند، ‌بسیار ‌از ‌نظرتبلیغاتی ‌مؤثر ‌هستند و از نظر هزینه نیز بسیار مقرون به صرفه خواهند بود‌ این ‌بروشورها ‌به ‌تدریج ‌در ‌حال ‌تبدیل ‌شدن ‌به ‌یک ‌روش ‌عمده ‌تبلیغاتی ‌هستند

تبلیغات ‌پستی: ‌تبلیغاتی ‌که ‌به‌طور ‌مستقیم ‌از ‌طریق ‌پست ‌برای ‌مشتریان ‌فرستاده ‌می‌‌شوند، ‌کاملاً ‌می‌‌توانند ‌با ‌ماهیت ‌و ‌نوع ‌نیاز ‌مشتریان ‌در ‌ارتباط ‌باشند. ‌شما ‌می‌‌توانید ‌یک ‌فهرست ‌ثابت ‌از ‌مشتریان ‌کنونی ‌و ‌یا ‌از ‌مشتریانی ‌که ‌می‌‌توانند ‌مخاطب ‌بالقوه ‌شما ‌باشنـد، ‌تهیـه ‌کنید. ‌این ‌کار ‌را ‌می‌‌توانیـد ‌از ‌طریـق ‌جمع‌آوری ‌کـارت‌های ‌ویزیت ‌دنبال ‌کرده ‌و ‌مدام ‌لیـستی ‌را ‌که ‌از ‌این ‌طریـق ‌تهیه ‌کرده‌ایـد، ‌به ‌روز ‌کنـید، ‌چـرا ‌که ‌همواره ‌در ‌چنیـن ‌مواردی ‌این ‌خطر ‌بالقـوه ‌وجود ‌دارد ‌که ‌لیـست ‌شما ‌قدیـمی ‌شود. ‌بنابراین ‌همیـشه ‌درصـدد ‌اصـلاح ‌آدرس‌هایی ‌باشید ‌که ‌برگشت ‌خورده‌اند ‌در ‌استفاده ‌از ‌فهرست ‌پستی ‌به ‌دلیل ‌هزینه‌هایی ‌که ‌در ‌بردارد، ‌همـیشه ‌باید ‌محتـاط ‌بود. ‌ضمناً ‌فراموش ‌نکنید ‌که ‌مشتریان ‌را ‌نباید ‌با ‌اطلاعات ‌فراوان، ‌بمباران ‌کرد.

پیام ‌از ‌طریق ‌ایمیل: ‌استفاده ‌از ‌ایمیل ‌برای ‌تبلیغ ‌یکی ‌از ‌شگفت‌انگیزترین ‌راه‌هایی ‌است ‌که ‌پیام‌هایتان ‌را به ‌دیگران ‌برسانید. ‌در ‌مواردی ‌که ‌از ‌ایمیل ‌استفاده ‌می‌‌کنید، ‌در ‌انتـهای ‌ایمیل‌هایتـان ‌امضـا ‌بگذارید. ‌در ‌حال ‌حاضر ‌این ‌امکان ‌در ‌بسته‌های ‌نرم‌افزاری ‌هست ‌که ‌امضایتان ‌را ‌برای ‌تمام ‌ایمیل‌هایتان ‌پیوست ‌کند.

مجلات: ‌آگهی‌های ‌مجلـه‌ای ‌می‌‌توانند ‌بسیار ‌گران ‌تمام ‌شونـد. ‌دنبال ‌مجلاتی ‌بگردید ‌که ‌عمـدتاً ‌صنـعت ‌مورد ‌نظر ‌شما ‌را ‌پوشش ‌می‌‌دهند، ‌چنین ‌مجلاتی ‌در ‌واقع ‌بر ‌روی ‌مشـتریان ‌و ‌بازار ‌مورد ‌نیاز ‌شمـا ‌تـمرکز ‌دارنـد. ‌در ‌چنین ‌مواردی ‌هم ‌می‌‌توانید ‌آگهی ‌بدهید ‌و ‌هم ‌بتوانید ‌به ‌جای ‌آگهی ‌از ‌یک ‌مقاله ‌کوتاه ‌استفاده ‌کنید.

 

بازاریابی خدمات درمانی

بازاریابی خدمات درمانی – نگاه آرمانی مشاور برندینگ و بازاریابی خدمات درمانی

 

خبـرنامه: ‌خبرنامـه‌ها ‌بـرای ‌انتـقال ‌ماهیـت ‌سـازمان ‌و ‌خدمـات ‌آن ‌ابزارهـای ‌بسیـار ‌مؤثـری ‌هستـند. ‌اگـر ‌از ‌خبرنامه‌ ‌می‌‌خواهید ‌استفاده ‌کنید ‌ابتدا ‌با ‌یک ‌مشاور ‌در ‌مورد ‌طـرح ‌اولیه ‌و ‌لی‌آوت ‌آن ‌مشـورت ‌کنـید. ‌امروزه ‌این ‌امکان ‌وجود ‌دارد ‌که ‌با ‌استفاده ‌از ‌نشر ‌رومیزی ‌کارهای ‌جذابی ‌در ‌این ‌زمـینه ‌ارایه ‌کنیـد ‌و ‌کار ‌هم ‌ارزان ‌تمام ‌شود.

روزنامه‌های ‌عمده ‌محلی: ‌تقریباً ‌همه ‌روزنامه‌های ‌عمده ‌محلی ‌را ‌می‌‌خوانند. ‌شما ‌می‌‌توانید ‌از ‌طریق ‌آگهی ‌یا ‌نامه ‌به ‌سردبیر‌ویابا ‌استفاده ‌از ‌یک ‌روزنامه‌نگار ‌که ‌برایتان ‌مطلب ‌تبلیغی ‌تهیـه ‌کند، ‌فعالیت‌هایـتان ‌را ‌در ‌روزنامه ‌منـعکس ‌کنید. ‌این ‌نوع ‌از ‌آگـهی‌ها ‌گرانقیمـت ‌هستـند. ‌خود ‌روزنامـه‌ها ‌هم ‌می‌‌توانـند ‌برای ‌این‌که ‌چطور ‌و ‌کجا ‌آگهی ‌بدهیـد، ‌مشاوران ‌خوبی ‌باشند. ‌زمان ‌آگـهی ‌دادن ‌هم ‌بسیار ‌مـهم ‌اسـت ‌و ‌این ‌امر ‌به ‌عادات ‌خرید ‌مشتریان ‌مربوط ‌می‌‌شود.

روزنامه‌های ‌کاملاً ‌محلی: ‌این ‌نوع ‌روزنامه‌ها ‌قدرت ‌روزنامه‌های ‌عمده ‌را ‌ندارند، ‌اما ‌فراموش ‌نکنید ‌که ‌به ‌هر ‌حال ‌می‌‌توانند ‌به ‌شما ‌و ‌مشتریان ‌شما ‌نزدیک ‌باشند. گروه‌های ‌بحث آنلاین ‌و ‌اتاق‌های ‌گفت‌وگو: ‌اگر ‌در ‌بحث‌های ‌آنلاین ‌اینترنتی ‌و ‌در ‌اتاق‌های ‌گفت‌وگو (چت‌روم‌ها) ‌حضور ‌یابید، ‌مثل ‌استفاده ‌از ‌ایمیل ‌برای ‌تبلیغ، ‌برای ‌معرفی ‌شرکت ‌و ‌فعالیت‌هایتان ‌مفید ‌است.

اما ‌فراموش ‌نکنید ‌که ‌گروه‌های ‌شرکت‌کننده ‌در ‌بحث‌های ‌آنلاین ‌و ‌نیز ‌در ‌اتاق‌های ‌گفت‌وگو، ‌اساساً ‌به ‌شدت ‌در ‌برابر ‌تبلیغات ‌مستقیم ‌واکنش ‌نشان ‌می‌‌دهند ‌و ‌به ‌جز ‌این ‌دارای ‌مقررات ‌ریشه‌داری ‌هم ‌هستند. ‌وقتی ‌به ‌چنـین ‌گروه‌هایی ‌برای ‌مباحثه ‌می‌‌پیوندید ‌با ‌مدیر ‌جلسه ‌از ‌قبل ‌تماس ‌بگیرید ‌تا ‌با ‌مقررات ‌بحث ‌آشنا ‌شوید.

پوسترها ‌و ‌تابلوهای ‌اعلانات :

پوسترها ‌اگر ‌درجاهایی ‌نصب ‌شوند ‌که ‌مشتریان ‌شما ‌واقعاً ‌آن‌ها ‌را ‌ببینـند ‌بسیار ‌مفید ‌هستند. ‌اما ‌خودتان ‌تا ‌به ‌حال ‌چقدر ‌پوسترها ‌و ‌تابلوهای ‌اعلانات ‌را ‌واقعاً ‌تماشا ‌کرده‌اید.

‌اتفاقاً ‌بهترین ‌جای ‌نصب ‌پوسترها ‌همین ‌تابلوهای ‌اعلانات ‌است. ‌به ‌شرط ‌این‌که ‌در ‌جای ‌مناسبی ‌باشد ‌و ‌پوسترها ‌هم ‌به ‌سرعت ‌با ‌پوسترهای ‌خوش‌رنگ ‌دیگر ‌عوض ‌شوند ‌و ‌کاملاً ‌هم ‌در ‌معرض ‌دید ‌رهگذران ‌باشند.

فقط ‌یـادتان ‌باشـد ‌که ‌بعضی ‌از ‌شـهرداری‌ها ‌درباره ‌ابـعاد ‌پوستـرهایـی ‌که ‌بر ‌روی ‌تابـلوهـای ‌اعلانـات ‌قـرار ‌می‌‌گیرد،‌مقرراتی ‌دارند ‌که ‌باید ‌آن‌ها ‌را ‌رعایت ‌کنند .

تبـلیغـات ‌رادیویی : ‌یکی ‌از ‌بزرگ‌تـرین ‌مزیت‌های ‌تبـلیـغات ‌رادیـویی ‌ایـن ‌اسـت ‌که ‌ارزان‌تـر ‌از ‌تبلیـغات ‌تلویزیونی ‌است ‌و ‌مردم ‌کماکـان ‌به ‌رادیـو ‌گوش ‌می‌‌کنند ‌به‌خصوص ‌وقـتی ‌که ‌در ‌حال ‌رانـندگی ‌هستـند. ‌مبـنای ‌محاسبه ‌تبلیغات ‌غالباً ‌تعداد ‌دفعات ‌پخش، ‌مدت ‌پخش ‌و ‌زمان ‌پخش ‌است. ‌یکی ‌از ‌مهم‌ترین ‌موارد ‌برای ‌پخش ‌تبلیغ ‌از ‌رادیو ‌این ‌است ‌که ‌زمان ‌پخش ‌آن ‌با ‌زمان ‌گوش ‌دادن ‌مشتریان ‌به ‌رادیو ‌همزمان ‌باشد.

 

بازاریابی خدمات درمانی

بازاریابی خدمات درمانی

 

بازاریابی خدمات درمانی از ‌راه ‌دور:

تبلیغات ‌تلویزیونی در بازاریابی خدمات درمانی : ‌خیلی‌ها ‌به ‌دلیـل ‌گران ‌بودن ‌تبلیغات ‌تلویزیونی، ‌استـفاده ‌از ‌آن ‌را ‌در ‌دستـور ‌کار ‌خود ‌قرار ‌نمی‌‌دهند. ‌تبلیغات ‌تلویزیونی ‌از ‌انواع ‌دیگر ‌تبلیغات ‌گران‌تر ‌است. ‌مبنای ‌محاسبه ‌نرخ ‌آگهی ‌در ‌تلویزیون ‌هم ‌همان ‌موارد ‌مطرح ‌در ‌رادیو ‌است.

صفحات ‌وب در بازاریابی خدمات درمانی : ‌تبلیغات ‌در ‌محیط ‌وب ‌اکنون ‌به ‌روش ‌رایجی ‌تبدیل ‌شده ‌است. ‌آگهی ‌و ‌تبلیغ ‌در ‌محیط ‌وب ‌به ‌تـجهـیـزات ‌و ‌تخـصص ‌ویـژه ‌نیاز ‌دارد ‌که ‌از ‌جمله ‌آن‌ها ‌می‌‌تـوان ‌به ‌دسترسی ‌به ‌کامپـیوتـر، ‌داشتـن ‌سرویـس ‌ایـنترنـتی، ‌انـتخاب ‌نـام ‌سایـت، ‌ثبـت‌نام ‌برای ‌دامـنه، ‌طـراحی ‌گرافی و ‌در ‌نظر ‌گرفتـن ‌امکان ‌فروش ‌آنلایـن ‌اشاره ‌کرد. ‌تبلیغ ‌وب‌سایت ‌و ‌مطرح ‌ساختن ‌آن ‌از ‌طریق ‌موتـورهـای ‌جست‌وجو ‌و ‌نیز ‌روزآمد ‌نگاه ‌داشتن ‌سایت ‌از ‌جمله ‌مواردی ‌است ‌که ‌در ‌این ‌عرصه ‌باید ‌به ‌آن ‌توجه ‌داشت.

راهنـمای ‌تلفن ‌مشاغل در بازاریابی خدمات درمانی : ‌اگر ‌شـغل ‌شما ‌در ‌ردیف ‌مناسـب ‌خودش ‌وارد ‌شـود، ‌آنگاه ‌می‌‌تـوان ‌آگـهی ‌دادن ‌در ‌راهنمای ‌تلفن ‌مشاغل ‌را ‌مؤثر ‌دانست. ‌نکته ‌مهم ‌دیگر ‌در ‌این ‌زمینه ‌این ‌است ‌که ‌نام ‌شرکت‌ ‌شما ‌هم ‌بالاخره ‌باید ‌به ‌خوبی ‌گویای ‌نوع ‌محصولات ‌و ‌خدمات ‌شما ‌باشد.

فعالیت ‌تبلیغی ‌از ‌طریق ‌رسانه‌ها (خبرنگاران، ‌گزارشگران ‌و ‌غیره)

مقالاتی ‌که ‌می‌‌نویسید: ‌آیا ‌چیزی ‌در ‌شرکت ‌و ‌فعالیت ‌شما ‌هست ‌که ‌تأثـیری ‌قوی ‌داشته ‌باشد. ‌اگر ‌پـاسخ ‌مثبت ‌است، ‌نشریات ‌محلی ‌را ‌تجربه ‌کنید ‌و ‌در ‌مقاله‌تان ‌چیزهایی ‌را ‌بـیاورید ‌که ‌حول ‌همان ‌تأثـیر ‌قوی ‌باشد ‌و ‌با ‌مخاطب ‌رابطه ‌برقرار ‌کند.

پوشـه‌ ‌حاوی ‌اطلاعات ‌شغلی: ‌استفاده ‌از ‌پوشه ‌حـاوی ‌اطلاعات ‌شغلی ‌برای ‌در ‌اختیار ‌رسانـه‌ها ‌قرار ‌دادن ‌یک ‌روش ‌مفیـد ‌تبلیـغاتـی ‌است. ‌این ‌پـوشـه‌ها ‌غالبـاً ‌حـاوی ‌اطـلاعـات ‌و ‌تصاویـر ‌مربـوط ‌به ‌یک ‌شـغل ‌اسـت ‌کـه ‌محصولات ‌و ‌خدمات ‌شرکت ‌را ‌معرفی ‌می‌‌کند ‌و ‌با ‌اظهارنظرهای ‌مشتریان‌ ‌راضی ‌از ‌محصولات ‌یا ‌خدمـات ‌همراه ‌است.

بیانیه‌های ‌خبری در بازاریابی خدمات درمانی : ‌بیانیه‌های ‌خبری ‌راجع ‌به ‌یک ‌رویداد ‌به ‌رسانه‌ها ‌نوعی ‌هشدار ‌می‌‌دهند ‌تا ‌نظر ‌آنان ‌برای ‌پوشـش ‌خبـری ‌رویـداد ‌مربوطـه ‌جلـب ‌شود. ‌عنـاصر ‌خبـری ‌نظیر ‌که، ‌چه، ‌کجا، ‌چرا ‌و ‌چه ‌وقت ‌غالباً ‌در ‌این ‌بیانیه‌ها ‌وجود ‌دارد ‌و ‌بعضی ‌وقت‌ها ‌هم ‌به ‌همراه ‌عکس ‌به ‌روزنـامه‌ها ‌فرستاده ‌می‌‌شونـد ‌تا ‌کار ‌پوشـش ‌خبری ‌آسان‌تر ‌صورت ‌گیرد.

 

بازاریابی خدمات درمانی

بازاریابی خدمات درمانی

 

● سایر ‌فعالیت‌های ‌تبلیغی در بازاریابی خدمات درمانی

گزارش‌های ‌سالیانه: ‌گزارش‌های ‌سالیانه ‌بیشتر ‌برای ‌سهامداران ‌منتشر ‌و ‌توزیع ‌می‌‌شوند ‌و ‌غالباً ‌با ‌مرور ‌فعالیت‌های ‌سالیانه، ‌چالش‌ها ‌و ‌موقعیت‌ ‌مالی ‌شرکت ‌همراه ‌هستند.

همکاری ‌یا ‌بازسازی ‌استراتژیک: ‌اگر ‌شرکت ‌شما ‌درگیر ‌همکاری ‌با ‌شرکـتی ‌دیگر ‌اسـت ‌و ‌یا ‌در ‌حـال ‌بازسازی ‌استراتژیک ‌خود ‌می‌‌باشد، ‌حتماً ‌آن را ‌صریحاً اعلام ‌و ‌تبلیغ ‌کنید.

شبکه‌سازی: ‌اگر ‌با ‌هم‌نسل‌ها، ‌سازمان‌های ‌حرفه ‌و ‌کسانی ‌نظیر ‌آموزش‌‌گرها، ‌مشاوران، ‌عرضه‌کنـندگان ‌و ‌کسانی ‌در ‌خارج ‌از ‌شرکت ‌خود ‌در ‌ارتباط ‌هستید، ‌آن ‌را ‌اعلام ‌و ‌تبلیغ ‌کنید.

استثنایی‌ها: ‌دیده‌اید ‌خیلی‌ها ‌بر ‌روی ‌قلم‌ها ‌و ‌تی‌شرت‌ها ‌و ‌فنجان‌های ‌قهوه ‌و ‌غیره ‌تبلیغات ‌می‌‌کنند. ‌این ‌تبلیغات ‌هنگامی ‌مؤثر ‌واقع ‌می‌‌شود ‌که ‌مشتری‌های ‌استثنایی ‌و ‌ویژه‌ای ‌داشته ‌باشند ‌البته ‌هزینه ‌تولید ‌و ‌ارسال ‌برای ‌این ‌مشتریان ‌استثنایی ‌هم، ‌هزینه‌ای ‌قابل ‌اعتنا ‌خواهد ‌بود.

معرفی: ‌شما ‌احتمالاً ‌در ‌رشته‌ای ‌تخصص ‌دارید. ‌راه‌هایی ‌پیدا ‌کنید ‌که ‌بتوانید ‌در ‌سمینارها ‌ولو ‌به ‌صورتی ‌مختصر ‌فعالیت‌ ‌و ‌تخصص‌تان ‌را ‌ارایه ‌کنید. ‌معرفی ‌در ‌عرصه‌هایی ‌چون ‌نمایشگاه‌‌های ‌تجاری، ‌سمینارها، ‌نشست‌های ‌اتاق ‌بازرگانی ‌و ‌گردهمایی ‌مناسب ‌است. ‌حتی ‌اگر ‌پانصد ‌بروشور ‌توزیع ‌کرده ‌باشید ‌و ‌فقط ‌پنج ‌نفر ‌با شما ‌ارتباط ‌بگیرند، ‌کارتان ‌موفق ‌بوده ‌است، ‌هر ‌چند ‌ممکن ‌است ‌خودتان ‌را ‌به‌۳۰ ‌نفر ‌معرفی ‌کیند ‌و ‌از پانزده ‌نفر ‌آن‌ها ‌جواب ‌بگیرید.

ارتباط ‌با ‌طرف‌های ‌اصلی: ‌سعی ‌کنید ‌از ‌هر ‌بخشی ‌که ‌با ‌آن‌ها ‌سروکار ‌دارید، ‌دست ‌کم ‌با ‌یک ‌نفر ‌در ‌تماس ‌باشید ‌و ‌او ‌را ‌فقط ‌سالی ‌یـک ‌بار ‌به ‌ناهار ‌دعوت ‌کنید. ‌ارتباطات ‌غیررسمی ‌گاهی ‌بسیار ‌پرقدرت ‌عمـل ‌می‌‌کند.

رویـدادهای ‌ویـژه: ‌اعلام ‌یک ‌برنـامه ‌مهم، ‌اعـطای ‌یـک ‌جـایـزه ‌ویـژه‌ ‌و ‌مـواردی ‌از ‌این ‌دسـت ‌هم ‌جـزو ‌روش های ‌تبلیغی ‌خوب ‌به ‌شمار ‌می‌‌آیند.

پیـشنـهادات ‌ویـژه: ‌ارایه ‌کوپـن ‌برای ‌خریـد، ‌دادن ‌تخـفـیف‌های ‌ویـژه ‌و ‌فروش‌هـای‌استـثنایـی ‌هم ‌از ‌جـمله ‌روش‌هایی ‌است ‌که ‌در ‌تبلیغات ‌رایج ‌است.

مهدی صنم پور ؛ مشاور بازاریابی خدمات درمانی

بازاریابی خدمات درمانی

4 دیدگاه ها

 1. pegah karimi گفت:

  hello thanks for good texts

 2. چیدا نوروزی گفت:

  خسته نباشید میگم به شما و تیم فوق العادتون

 3. ملکان گفت:

  مقاله بسیار ارزشمند و تاثیرگذاری برای من بود. بشخصه از تمامی آموزشهای استاد استفاده میکنم

 4. حامی گرامی گفت:

  واقعا منابع و اطلاعاتتون عالیه خیلی توی زندگیم دارم ازشون استفاده میکنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بازاریابی خدمات درمانی
عضویت در خبرنامه نگاه آرمانی
به خانواده بزرگ نگاه آرمانی بپیوندید
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد بود
X   نمیدونید! چقدر خوشحالیم که اینجایید...
  امیدواریم اونقدر قوی باشید که بتونیم بزودی با هم همکار باشیم
X   از اینکه اینجایید به شما تبریک می گوئیم!
  چون شما جزء اندک مدیران خوش فکری هستید که برای توسعه برند سازمانی خود اقدام کرده اید.
از اینکه اینجایید خیلی خوشحالیم!
با عرض پوزش در حال بارگذاری دوره آموزشی رایگان برای شما عزیزان هستیم.
لطفا در روزهای آتی به این صفحه مراجعه کنید و یا با درج ایمیل خود؛ از ارسال این دوره رایگان بهره مند شوید.
اطلاعات شما نزد ما محفوظ خواهد بود